CPD Etkinlikleri

2021-2022 Yılı Etkinlikleri

Ders Planlama ve Zaman Yönetimi – Amir Esmkhani

Oturum, ders planlaması üzerine sunucu tarafından katılımcılara sorulan birkaç soru ile başladı. Daha sonra bir ders planına sahip olmanın önemi tartışıldı. Bir sonraki seansta, daha çok “Ders Amaçları ve Hedefleri”, “Sınıf Profili” ve “Öğrenmenin Kanıtı”na odaklanan bir ders planının farklı bölümleri üzerinde duruldu. Makro ve Mikro Planlama, SMART Hedefleri, Sıralı ve Sonuçsal Aşamalandırma gibi bir planın tasarlanmasına yönelik önemli hususlar sunuldu. Sunum, katılımcıların sorularına cevaplar verilerek sonlandırıldı.

Akademik Dinleme ve Geri Bildirim Verme – Andrew Bosson

Bu oturumda, özellikle öğrencilerin etkili notlar almalarının gerekli olduğu dersler gibi akademik bağlamlarda etkili bir dinleyici olmak için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri keşfedildi. Ardından, öğretmenler olarak, öğrenmeyi teşvik etmek için onlara etkili geri bildirim sağlamak da dahil olmak üzere, öğrencilerimizin dinleme becerilerinin gelişimini öğretebileceğimiz ve teşvik edebileceğimiz pratik yolları değerlendirildi.

Akademik Yazı Yazma – Andrew Bosson

Öğrenciler için ana dillerinde etkili bir şekilde yazmak genellikle zor olduğundan, ikinci dillerinde akademik metinler yazabilmek de son derece zorlu olabilir. Öğrencilerin ilerleme kaydedebilmeleri için desteğe, motivasyona ve dikkate alınan geri bildirime ihtiyaçları vardır. Bu oturumda, akademik yazının unsurlarına ve fikirleri ifade etme, karşılaştırmalar yapma ve neden-sonuç belirtme gibi çeşitli retorik kalıplarda kısa ve uzun metinlerde yazma becerilerinin gelişiminin nasıl teşvik edilebileceğine odaklanıldı. Ayrıca, öğrencilerin akademik yazma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için öğretmenlerin nasıl etkili, hedefe yönelik geri bildirim sağlayabileceğine dair fikirler paylaşıldı.

Öğrencilerin Akademik Yazılarını Değerlendirme (Hizmet içi eğitim)

Gökçe Özgen, Müge Karayları Bayraktar, Pınar Arıpınar

2020 ve 2022 yılları arasında dil okuluna katılan eğitmenlere verilen bu eğitim, dereceli puanlama anahtarı kullanarak yazıya nasıl not verileceğini gösterdi. Eğitmenler ayrıca etkili not verebilmek için nasıl not verileceğini ve tutarsızlıklarla nasıl başa çıkılacağını dinledikten sonra bir standardizasyon yaptılar. Standardizasyon ihtiyacı da net bir şekilde açıklandı.

2020-2021 Yılı Etkinlikleri

2020-2021 eğitim-öğretim yılında CPD birimi tarafından dört oryantasyon eğitimi ve 11 ek eğitim (sekiz kurum içi ve üç harici) gerçekleştirilmiştir.

Kurum içi eğitimler

CPD Birimi, kurum içi eğitimler vermekten ve eğitmenler için kolaylaştırıcı eğitim sağlamaktan mutluluk duymuştur ve gelecek akadamik yılda daha fazla eğitimler ve etkinlikler düzenlemeyi hedeflemektedir.

Trauma Informed Teaching – Elizabeth S. Coleman

2020 şüphesiz birçoğumuzu hem zihinsel hem de fiziksel olarak yoran ve yoran uzun bir yıl oldu. Bu durum, bu zorluklarla başa çıkmak için bizler gibi yeteri kaynağa sahip olamayan öğrencilerimiz için de geçerli oldu. COVID-19 pandemisinin etkileri ve öğrencilerimizin dekişisel olarak yaşayabilecekleri zorlukları göz önünde bulunduran bu eğitim, travma bilgili öğretime genel bir bakış açısı sağlamıştır.

Teaching ESP – Aslıhan Akın

Aslıhan Akın, atölye çalışması sırasında öğretim elemanlarının ESP öğretimindeki istek ve motivasyonunun nasıl artırılabileceğine odaklandı. Bazı ipuçları verdi ve ESP’yi öğretmenin çeşitli yolları hakkında bir beyin fırtınası yaptı ve derslerimizi daha fazla öğrenci katılımıyla nasıl renklendirebileceğimizden bahsetti.

Tip Top Tips for Socrative – Hatice Granados Fuquene

CPD birimi üyelerinden Hatice Granados Fuquene, teknolojiyi çevrimiçi derslerimize entegre etmenin önemini vurguladı. Katılımcılara Socrative web sitesini kullanmanın çeşitli yollarını gösterdi. Derslerimizi görsellerle renklendirme ve çok daha ilginç quizler ve çıkış bileti oyunları ile öğrencilerin gerekli içerikleri anlamalarına yardımcı olma ihtiyacı oturum boyunca anlatılırken, Socrative ile ilgili alıştırmaların derslerimizde nasıl etkili bir şekilde kullanılacağı örneklerle anlatıldı.

Utilizing Mindmeister and Edupad for Writing – Elizabeth S. Coleman

CPD birimi üyelerinden Elizabeth Coleman, yazma derslerimiz için hem Mindmeister’ı hem de Edupad’i etkili bir araç olarak tanıttı. Ayrıca, öğrencilerin metin üretmek için işbirliği içinde çalışmalarını sağlamak için eğitimcilerin bu internet sitelerini nasıl

kullanabileceğini de paylaşarak, bu sitelerin daha etkin kullanımına ilişkin örnekleri de tüm katılımcılarla paylaştı.

The Ups and Downs of Online Classroom Management – Aynur Yılmazer

CPD birim üyelerinden Aynur Yılmazer, çevrimiçi sınıf yönetimi ile ilgili bazı ipuçlarını paylaştı ve eğitim boyunca eğitmenlerin kendi deneyimlerini paylaşmalarına olanak sağladı. Tüm katılımcılar çevrimiçi sınıf yönetimiyle başa çıkmanın yararlı yollarını paylaşarak bu yolculukta yalnız olmadıklarını da hissettiler.

An Introduction to Transformative Pedagogy – Elizabeth S. Coleman

Elizabeth Coleman, bu kısa eğitiminde geleneksel pedagojik yöntemler ile dönüştürücü pedagoji arasındaki farkları araştırdı. Kökenleri inceledikten sonra, eğitmenlerin dönüştürücü pedagojiyi sınıflarında nasıl daha etkili kullanabileceklerini anlamalarına yardımcı oldu.

Let’s Share – Aynur Yılmazer

Bu eğitimde Aynur Yılmazer, öğrencilerimizin kendi kendine çalışmak için kullanabilecekleri birkaç faydalı ve etkili olduğunu düşündüğü internet sitesi paylaştı. Öğrencilerimizle, İngilizce dil becerilerini yaz tatillerinde geliştirmeye devam edebilmeleri için bir çalışma listesi oluşturmuş oldu ve tüm bu internet sitesi örneklerinin kullanımlarını katılımcılarla bu eğitimde paylaştı.

To Be or Not to Be – Student Engagement in the New Era – Hatice Granados Fuquene

Hatice Granados Fuquene vermiş olduğu bu eğitimde, çevrimiçi derslerimizde sessiz kalsalar da derslere ilgi duyuyormuş gibi görünen öğrencilere odaklandı. “Öğrencilerimizin ilgisini çekmekten alıkoyan nedir?” sorusuna yanıt bulmaya çalıştı.

Yeni çevrimiçi eğitim çağında öğrenci katılımı konusunda yapılması ve yapılmaması gerekenler tartışıldı ve bu durumu etkili bir şekilde atlatabilmenin yolları üzerinde paylaşımlarda bulundu.

Harici Eğitimler

CPD birimi, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Oxford University Press’teki uzman eğitmenler tarafından verilen üç harici eğitim düzenledi.

Did you say something? – Christopher Sheen

Bu eğitimde Christopher Sheen bize özellikle konuşma ve dinleme dersleri için kullanabileceğimiz etkili araçlar önerdi. Dinlemeye ve konuşmaya hem kişisel hem de çoklu bir bakış açısıyla baktı. Eğitimine, işitmenin aksine ‘dinlemenin’ derinlemesine anlamını vererek başladı. Ardından konuşmanın birçok öğrencimiz için psikolojik olarak neden zor olduğuna odaklandı. Eğitimin sonunda, tüm katılımcılara anket uygulandıktan sonra dijital rozetleri takdim edildi.

Motivation and Engagement During the Pandemic – Edward Smiles

Edward Smiles, bu eğitiminde Covid-19 pandemi sürecindeki uzaktan eğitime dikkat çekerek, pandeminin özellikle eğitim üzerindeki etkilerini ele aldı. Eğitimde belirtildiği gibi, bu ani değişiklik öğrencilerin motivasyonunu, katılımını ve başarı algılarını büyük ölçüde etkiledi. Sonuç olarak, eğitmenler olarak bu sanal öğrenme ortamını daha etkili hala getirebilmek açısından yeni öğretim yöntemlerinin uygulamasına geçmenin gerekliliği vurgulandı.

Edward, çevrimiçi eğitmenlerin dersin başında öğrencilerin katılımını sağlamak için kullanabilecekleri bazı uygulamaların yanı sıra, ders esnasında öğrencileri motive edebilmek adına dijital kaynakları nasıl kullanabileceğimizi örnekleriyle paylaştı.

How to Teach Reading Skills During a Pandemic – Andrew Bosson

Andrew Bosson, eğitimine okuyucu olmanın genel kavramından ve bunun yıllar içinde nasıl değiştiğinden bahsederek başladı. Belirttiği üzere, ‘Öğrencilerimizin daha iyi okuyucular olmalarına yardımcı olmak, görünüşe göre gençlerin önceki nesillere göre daha az ilgili okuyucular olduğu bir çağda eğitmenler için sürekli bir tartışma kaynağı gibi görünüyor.’

Özellikle pandemi süresince öğrencilerimizin okuma derslerinde daha çok ilgisini çekebilecek ve motive olmalarını sağlayabilecek yöntemleri paylaştı. Eğitim, sınıflarımızda uygulayabileceğimiz yararlı etkileşimli etkinlikler ve fikirler içermekteydi.

2018-2019 Etkinlikleri

Öğretim elemanlarımızın 2019’da katıldığı konferanslar

Konferanslara katılım öğretmen mesleki gelişimine ciddi katkılarda bulunmaktadır. Bu sebeple, eğitim kadromuz yapılacak olan hem yerel hem de ulusal konferanslardan haberdar edilmektedir. Kurumumuz konferanslara katılımcı olmanın yanında, öğretim görevlilerimizin konuşmacı olarak aktif katılımını da desteklemektedir.

2. TESOL Turkey Konferansı, Osmangazi Üniversitesi

Tuğba Kaya poster sunumunu yaparken ve Nihal Özdemir, Eda Elmas (Yıldız Teknik Üniversitesi) ile birlikte yaptıkları akademik çalışmayı 2. TESOL Turkey konferansında sundular.

Gökçe Özgen ve öğrencisi Sabancı Üniversitesinde gerçekleştirilen eğitim etkinliğinde kurumumuzu temsil etmiştir. Etkinliğe Türkiye’deki birçok yüksek öğretim kurumundan katılım sağlanmıştır.

Kurumumuzdaki Hizmetiçi Eğitimler

Eğitim öğretim yılı boyunca kurumumuzda yapılan eğitim etkinlikleri ile eğitimcilerimiz desteklenmektedir.

2019 yılında, öğretmen mesleki gelişim birimi tarafından, 4 etaplı bir teknoloji ile öğretim etkinliği hazırlanıp uygulanmıştır.

Mesleki gelişim birimi eğitimlerinin yanı sıra, öğretim görevlilerimizin de bilgi birikimlerini ve sınıf içi uygulamalarını diğer öğretim görevlileri ile paylaşabilmelerine imkan ve ortam sağlanmaktadır.

Bu eğitimlerden biri Ezgi Gökel tarafından verilen dil sınıfında karikatür kullanımıdır.

Bir diğer eğitim, Hatice F. Granados tarafından gerçekleştirilmiştir. Eğitimde öğretim görevlileri kendi bilgisayarları ile Nearpod uygulamasını aktif olarak kullanmış ve dönüt almışlardır.

Güven Kimençe, bir diğer meslektaşımız, Slowly uygulaması ile olan deneyimlerini paylaşmış ve sınıf içinde nasıl kullanılabileceğine dair katılımcılar ile beyin fırtınası gerçekleştirmişlerdir.

Bir başka eğitimde de, Didem Kurt hocamız, özellikle akademik çalışmalarda akademik atıf yapmakta kullanılan Mendeley uygulamasını tanıtmış, katılımcılara bu uygulamanın püf noktalarını göstermiştir.

Öğretim Görevlilerimizin Katıldığı Eğitimler

Kurumumuzda Verilen Eğitimler

1. Mesleki Gelişim Günü 1: Öğren, Paylaş ve İlham ver

‘Öğren, Paylaş ve İlham ver’ etkinliği Şubat 2019 tarihinde tüm öğretim görevlilerimizin katılımı ile gerçekleşmiş ve özellikle dilbilgisi öğretimi üzerine odaklanmıştır. Ana

konuşmaları Devrim Özdemir (Cambridge) ve Tony Gurr (Pearson) yapmışlardır. Buna ek olarak, mesleki gelişim birimi süpervizörümüz Nihal Özdemir de gelişim odaklı yapılan ders gözlem notlarını paylaşmış ve bu süreçte örnek uygulamalar sergileyen öğretim görevlilerimiz Güven Kimençe, Simay Ulus, Refika Çimen, Bülent Yaşar and İdil Eser’in de bu uygulamaları kısaca herkese göstermesi için onları sahneye davet etmiştir.

2. Müfredat Tasarımı Eğitimi

Oxford Üniversitesi Yayıncılığı aracılığı ile aramıza katılan Jackie Halsall, kurumumuzda üç gün süren bir müfredat tasarımı eğitimi vermiştir. Bu eğitim sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edilmiştir.

3. Ölçme Değerlendirme Eğitimi

Dr. Reza Vahdani (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi) 3 gün süren bir ölçme değerlendirme eğitimi vermiştir. Bu eğitim boyunca, öğretim elemanlarımız aktif bir rol oynamış ve ölçme değerlendirme hakkında terimleri tekrar etmenin yanında yeni akımlar ve uygulamalar hakkında bilgi edinmişlerdir.

4. Akademik Yazma Eğitimi

İlkem Kayıcan (Sabancı Üniversitesi) akademik yazma üzerine 2 saat süren bir eğitim vermiş alandaki bazı uygulamaları ve Sabancı üniversitesindeki bir çalışmayı tüm öğretim görevlilerimiz ile paylaşmıştır.

5. Akademik Okuma Eğitimi

Steve O’Farrell (Pearson) ‘Okuyucuları motive etme’ konuşması ile öğretim görevlilerimize bir saatlik bir eğitim vermiştir. Konuşma, öğrencileri hem sınıf içinde hem de sınıf dışında okumaya nasıl motive ederiz konusuna odaklanmıştır.

Kurum Dışı Alınan Eğitimler

1. Ölçme ve Değerlendirme Eğitimi – Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Öğretim görevlilerimiz Fatma Funda Altınöz, Feray Gümüş, Tuğba Kaya, Sema Babacan, Utku Gürel ve Fatih Bayrakçıl Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi tarafından düzenlenen ölçme değerlendirme etkinliğine katılmışlardır. Diğer birçok üniversiteden gelen katılımcılarla etkileşime girip, ölçme ve değerlendirme üzerine etkili bir hafta geçirmişlerdir.

2. OTA – Oxford University Press, Beykent University

Emel Z. Uğur, Tibet Elmalık, Sedef Çetin, Nihal Özdemir ve Emrah Gültekin Oxford yayınevi tarafından düzenlenen ve birçok diğer akademisyenin katılımı ile Beykent Üniversitesinde gerçekleşen 3 günlük yetişkin eğitimi ve materyal yazımı eğitimlerine katılmışlardır.

3. Train the Trainer – Cambridge University Press, Altuntaş Üniversitesi

Nihal Özdemir, Cambridge yayınevi tarafından gerçekleştirilen eğitimcinin eğitimi etkinliğine katılmış, bir hafta boyunca katılımcı diğer üniversitelerin mesleki gelişim birimi süpervizörleri ile etkileşime girerek birlikte çalışmışlardır.

4. Müfredat Tasarımı Eğitimi – Cambridge Yayınevi, İstanbul Ticaret Üniversitesi

Ayşen C. Usluer ve İdil Eser Cambridge yayınevi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi iş birliği ile gerçekleşen müfredat tasarımı eğitimine katılıp kurumumuzu temsil etmişlerdir.

5. FOAI 12 – Soru Yazma III: Akademik Dinlemenin Değerlendirmesi TED Üniversitesi

Fırat Demir, TED üniversitesinde gerçekleştirilen 12. FOAI etkinliğine katılıp kurumumuzu temsil etmişlerdir. Bu 2 günlük eğitim, akademik dinleme becerilenin değerlendirilmesi üzerine odaklanmıştır.

6. FOCI- XIX – Gerçekçi Müfredat Hedefleri

Selda Uzun ve Begüm Sarıdede İstanbul Aydın Üniversitesinde gerçekleştirilen ve 2 gün süren bu etkinlikte kurumumuzu temsil etmiş ve gerçekçi müfredat hedefleri oluşturma üzerine eğitim almışlardır.

7. FOAI-13 Soru Yazma IV, Beykent Üniversitesi

Sema Babacan, Beykent Üniversitesinin ev sahipliğinde yapılan FOAI-13 etkinliğine katılıp sınav sorusu yazma üzerine eğitim almıştır.

8. FOCI: Integrated vs Discrete Skills Curriculum: Are we who we say we are?

Tibet Elmalık, İzmir Ekonomi Üniversitesinde gerçekleştirilen FOCI etkinliğinde kurumumuzu temsil edip diğer katılımcı öğretim görevlileri ile 2 günlük iş birliği içerisinde müfredat geliştirme üzerine çalışmıştır.

Kurumumuzda Düzenlenen Eğitim Forumları

Kurumumuz Medipol Üniversitesi Dil Okulu, ‘FOAI Sınav Yazma: Akademik Okumanın Değerlendirilmesi’ etkinliğine ev sahipliği yapmıştır (2018). Türkiye’deki birçok üniversitenin de katılımı ile gerçekleşen bu forumda öğretim görevlilerimiz Gamze Uçak, Matanat Mammadova ve Hilal Kalkavan da aktif rol almışlardır

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.