Sürekli Mesleki Gelişim Birimi

Amaçlar

Personel Gelişimi

CPD birimi, İstanbul Medipol Üniversitesi Dil Okulu’ndaki eğitmenler için kolaylaştırıcı eğitim sağlamak için çalışır. Kurum içi eğitimler CPD birimi üyeleri tarafından düzenlenir ve sunulurken, harici eğitimler ise CPD biriminin talebi üzerine üniversitemize davet edilen eğitim uzmanları tarafından verilir.

Eğitimlerin yanı sıra, CPD birimi, eğitmenleri dış eğitim ve etkinliklere katılmaya ve edinilen bilgileri diğer eğitmenlerle düzenli olarak paylaşmaya teşvik eder.

Değerlendirme
CPD birimi ayrıca eğitmenlerin yıllık performanslarının değerlendirilmesinden sorumludur ve yıllık olarak ders gözlemleri yapar.

2020-2021 Yılı Etkinlikleri
2020-2021 eğitim-öğretim yılında CPD birimi tarafından dört oryantasyon eğitimi ve 11 ek eğitim (sekiz kurum içi ve üç harici) gerçekleştirilmiştir.

Teacher Development Initiative (TDI)

Teacher Development Initiative, kurum içi ve harici CPD eğitimlerine katılımı teşvik eder. TDI, toplam puanın %20’sini oluşturan yıllık eğitmen performans değerlendirmesinin bir parçasını oluştururarak, pozitif bir değerlendirme sistemi üzerinde çalışır ve eğitmenlerin dahil olduğu her profesyonel gelişim aktivitesi için ağırlıklı puanlar sunar. Eğitmenlere maksimum 20 TDI puanı verilir.

TDI kapsamında hangi faaliyetler değerlendirilmektedir?

Konferans sunumları

Dergi yayınları

Yayınlanan kitap bölümleri

Katılınan kurslar (20 saat altı)

Katılınan kurslar (20 saat üstü)

Verilen eğitimler

Katılınan konferanslar

Yayınlanan dergi makaleleri

Katılınan dış eğitimler

IMU kurum içi eğitimleri

*Eğitmenler, her aktivitenin puanları hakkında detaylı bilgiyi Dil Okulu personel el kitabında bulabilirler

Print Friendly, PDF & Email

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.