Medipol Dil Okulu | Öğretim Görevlisi Mesleki Gelişim Birimi

Medipol Dil Okulu

Öğretim Görevlisi Mesleki Gelişim Birimi

Misyonumuz

Öğretmen Mesleki Gelişim Birimimiz (CPD UNIT), eğitmenlerimizin bireysel ve mesleki gelişimlerini desteklemek için çeşitli faaliyetler ve projeler yürütmekle sorumludur. Birimimiz, dil okulumuzun her bir üyesinin kendisini geliştirmesine ve İngiliz Dili Eğitimi alanındaki son gelişmelere ayak uydurma fırsatlarına sahip olmasına olanak tanır. Düzenlediği sosyal aktivitelerle de takım ruhunu her daim canlı tutmayı ve istenilen pozitif çalışma ortamını yaratmayı amaçlar.

CPD Birimi, hedeflerine ulaşmak için aşağıdaki ana başlıklar doğrultusunda hareket eder;

Öğretmen Eğitmeni Geliştirme Projeleri

Amacımız:

 • Küresel olarak tanınan sertifikalar ve diplomalar aracılığıyla öğretmen eğitmenlerimizi yetiştirmek,
 • Öğretmen eğitimindeki son trendler hakkında bilgimizi güncel tutmak,
 • Eğitmenlerimizin daha profesyonel rehberlik, iyileştirme ve değerlendirme yapabilmeleri için gelişimlerine katkı sağlamaktır.

Londra Projesi (10-17 Eylül 2016)

Bu proje kapsamında İngiltere’ye giden birim sorumlularımız, Öğretmen Eğitmeni (Teacher Trainer) kursuna katıldı. Londra’da 10-17 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenen eğitimi başarı ile tamamlayan hocalarımız Murat Şahin, Nimetullah Yaşar, Özge Yaşar, Hasan Tansu Dinçer ve Nesibe Bilgiç Atasay, Öğretmen Eğitmeni Sertifikası aldılar.

Bu projede;

 • Katılımcılar, uygulamalı eğitim veren deneyimli eğitmenleri gözleme,
 • Eğitimde bir dizi yaklaşım hakkında farkındalık geliştirme,
 • Öğretimin değerlendirilmesinde ve eğitimin etkinliğindeki sorunları dikkate alma,
 • Bir dizi bağlamdan akademik yöneticilerle çalışma, bunları ele almak için önemli konuları ve iyi uygulamaları tespit etme,
 • İşbirliği, gözlem ve geri bildirim prosedürleri ile ilgili olarak çalışma ve örnek materyaller oluşturma imkanı buldular.

The London Project (10-17 Sept 2016)

 

Ulusal ve Uluslararası Konferanslara ve Atölyelere Katılım

Amacımız;

 • Diğer kurum ve ülkelerde mesleki uygulamaların daha geniş bir anlayışını geliştirmek,
 • İngiliz dili ortamında profesyonel tartışmalara katılmak ve kendi profesyonel uygulamalarımızı diğer kurumlarla paylaşmak,
 • En yeni öğretim yaklaşımları hakkında farkındalık geliştirmek,
 • Kendi içeriğimiz için örnek öğretim materyalleri öğrenmek ve oluşturmak,
 • Öğretimi değerlendirirken sorunları ele almak,
 • Sürekli mesleki gelişimin önemine ve bunun nasıl gerçekleşeceğine ve nasıl etkili hale getirildiğine bakmaktır.

*Konferans ve Atölye Tarihleri, Öğretmen Mesleki Gelişim Birimi tarafından eğitmenlerimizin MEDIPOL  e-postalarına önceden gönderilir.

      

 

 

Üniversitemizde Düzenlenecek Konferanslar ve Atölye Çalışmaları

Amacımız;

 • Profesyonel uygulamalarımızı meslektaşlarımızla paylaşmak,
 • En yeni öğretim yaklaşımları hakkında farkındalık geliştirmek,
 • Kendi içeriğimiz için örnek öğretim materyalleri öğrenmek ve oluşturmak,
 • Öğretimi değerlendirirken sorunları ele almaktır.

Atölye: “Sınıf Gözlemi için Değerlendirme Ölçütleri”

Bu atölye, sınıf gözlemi için değerlendirme kriterlerini belirlemek üzere tasarlandı ve 12.09.2016 tarihinde tüm hocalarımızın katılımıyla gerçekleştirildi. Çalışmamızı dikkat çekici kılan şey, hazırlık, öğrenim, sınıf yönetimi ve etkili öğretim alanları üzerine tartışılması ve sonuç olarak bu alanlarda dikkat edilmesi gereken en önemli noktaların hocalarımız tarafından kararlaştırılmasıdır. Bu atölye çalışması neticesinde toplanan değerli fikirler sınıf içi gözlem sürecinde dikkate alındı.

Atölye: “Malzeme Tasarımı ve Microsoft POWERPOINT’ten en iyi şekilde nasıl yararlanılır?”

21.02.2017 ve 22.02.2017 tarihlerinde, iki ayrı oturum şeklinde gerçekleşen bu atölyede, eğitim materyallerimizi tasarlarken özellikle neleri göz önünde bulundurmamız gerektiği ve dikkat çekici Powerpoint sunumları hazırlamanın yollarına yer verildi. Atölye sonunda, teoriyi pratiğe dökmek amacıyla hocalarımız kendi tasarladıkları sunumları meslektaşlarıyla paylaşarak, birbirlerine geri dönüt verdi ve geliştirilen materyaller sınıf içinde kullanılmak üzere paylaşıldı.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOCI XVII – Forum on Cirricular Issues (Müfredat Konuları ile ilgili forum)

Dil Okulumuzun ev sahipliğini yaptığı FOCI XVII – Forum on Cirricular Issues (Müfredat Konuları ile ilgili forum) organizasyonu, 10-11 Mayıs 2018 tarihinde güney kampüste gerçekleştirildi.

Dil Okulu Müdürü Murat Culduz’un açılış konuşmasıyla başlayan etkinliğe 27 farklı üniversiteden 43 müfredat birimi temsilcisi katıldı. Katılımcılar müfredat geliştirmede doğabilecek potansiyel sorunları tartışmak ve eylem araştırmalarının önemi vurgulamak amacıyla bir araya geldiler. Bu tartışmaların sonucunda ortaya çıkan fikirler, etkinliğin ikinci gününde sunumlar eşliğinde paylaşıldı. Üniversite temsilcileri, hem deneyimlerini paylaştılar hem de farklı üniversitelerdeki uygulamalar hakkında bilgi sahibi olma şansını yakaladılar.

Donanımlı dil eğitmenleriyle mükemmel bir dil eğitimi vermeyi ve bu alanda geliştirilen programların ve ölçme-değerlendirme metodolojilerinin en güncel bileşimini uygulamayı misyon olarak benimseyen Dil Okulumuz, bu gibi saygın etkinliklere ev sahipliği yapmaya gururla devam edecektir.

*Etkinlikte yapılan tüm sunumlara  “bu link” ile ulaşabilirsiniz.

                                                                                                                             

 

Sosyal Aktiviteler

Sosyal etkinlikler yıl boyunca Öğretmen Mesleki Gelişim Birimi tarafından düzenlenmektedir.

1.Geleneksel Dil Okulu Yıl Sonu Pikniği (Mayıs 2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

“Resimler kendileri anlatsın” (Kasım 2017)

 

Sosyal Sorumluluk Projeleri

CPD Birimimiz, öğretmenlerimizi sosyal sorumluluk projeleri başlatmaya ve öğrencilerimizle birlikte bu projelerin yürütülmesini teşvik etmektedir.

* Öğrencilerimiz yıl içinde düzenli olarak topladıkları kitapları, daha sonra yeterli kaynaklara sahip olmayan okullarda kütüphaneler yaratmaya veya genişletmeye yardımcı olmak için bağışlar.

 

 

 

 

* “Gelecek nesiller için çevreyi korumak için Geri Dönüştürelim! ”

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.