Akreditasyon

Akreditasyon ve Kalite Yönetimi Ofisi

Akreditasyon ofisi, Uluslararası akreditasyon süreçlerinin yönetimi; Dil okulu bünyesinde İngilizce dil öğretimini de kapsayan tüm eğitim, kurum içi mesleki eğitim ve ölçme değerlendirme metot ve uygulamalarının standardizasyonu ve sürdürülmesi amacıyla 2017 yılında kurulmuştur. Birim yöneticisi, mükemmellik arayışı ile, Dil okulunun tüm üyeleriyle programların uluslararası akreditasyonu ve eğitim kalitesini artırmak üzere aksiyon planlamaları yapmakta ve çok fonksiyonlu çalışmalar yürütmektedir.

Ofisin temel görevleri arasında, Uluslararası akreditasyon süreçlerini yürütmenin yanında, program geliştirme, öğrenme ve öğretim uygulama ve öğrenme çıktılarının değerlendirme politikalarının belirlenmesine yönelik yol haritalarının oluşturulması bulunmaktadır.

Ofis aynı zamanda, Uluslararası toplam kalite kriterleri kapsamında fiziksel kapasite ve ihtiyaçları, sağlık ve güvenlik eğitimlerini, tahliye tatbikatlarını ve acil durum önlemlerini gözlemekte ve gerekli departmanlara tavsiyelerde bulunmaktadır.

Birim yöneticisi akreditasyon çalışmalarını gönüllü öğretim elemanları ile yürütmektedir. Ancak, düzenli gözlem (kurum içi kalite gözlemi), kayıt tutma, süreçlerin revizyonu ya da diğer dokümantasyon görevleri için gerekli hallerde Dil okulu Direktörü tarafından beceri ve tecrübelerine uygun olarak personel görevlendirilir.

 

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

DİL OKULU

ULUSLARARASI

AKREDİTASYON ÇALIŞMALARI

İlerleme Raporu

18 Mart 2018

 

Çalışmalarımız İMÜ Dilokulu Direktörü Murat Culduz’un liderliğinde 2017-2018 eğitim öğretim yılı başında Rektörlük onayı alınarak başlatılmıştır. Süreci Yürütmek üzere bir birim olusturulmuş, Dilokulu Öğretim görevlilerimizden Murat Nurlu Akreditasyon ve Kalite birim Danışmanı olarak görevlendirilmiş, gönüllü bir ekip kurulmuş ve danışman kuruluş Pearson Assured temsilcileri ile iletişim içerisinde çalışmalar başlatılmıştır.

 Çalışma Şeması

SÜREÇLER:

Sözleşme:

Rektörlük ve danışman kuruluş Pearson Assured ile sözleşme imzalanmış ve çalışma başlatılmıştır. Sözleşmenin hemen akabinde danışman kurumun bölgesel uzmanı ve gönüllüler ile toplantılar düzenlenmiş ve sunumlar yapılarak gönüllü eğitimi gerçekleştirilmiştir. Toplantılarda Dilokulu olarak süreç sonunda  (30 Haziran 2018) gerçekleştirilecek olan uluslararası akreditasyon denetimine hazırlık süreçleri belirlenmiş ve “Öğrenci El Kitabı”; “Öğretim Görevlisi El Kitabı” “Organizasyon yapı ve süreçleri ve kanıt dosyası” “Öğrenim Süreçleri ve Kanıt dosyası” Değerlendirme Süreçleri ve Kanıt dosyası” ile Dilokulu’nun vizyon, misyon ve tüm süreçlerini kapsayan “Dilokulu el kitabı” olmak üzere 6 adet dosya hazırlanmasına karar verilmiştir.

Kanıt Dosyaları:

“Organizasyon”, “Öğrenci” ve “Değerlendirme” başlıkları altında, aranan kalite standartlarının sorgulanması ve uygulanmakta olan süreçlerin dokümanlarla kanıtlanması amacıyla her üç fasıl için dosyalar açılmış ve dokümanlar gönüllü okutmanlarımız tarafından ilgili kişi ve birimlerden derlenmiştir. 01 Mart 2018 tarihinde dosyaların düzenlenme aşamasına geçilmiştir.

Öğrenci El Kitabı:

Öğrenci El Kitabı taslak olarak hazırlanmış olup eksikleri tamamlanarak Nisan 2018 itibarı ile basıma hazır hale getirilecektir.

Öğretim Görevlisi El Kitabı:

Öğretim Görevlisi El Kitabı Taslak olarak hazırlanmış olup Nisan 2018 itibarı ile basıma hazır hale getirilecektir.

Dil okulu El Kitabı:

Dil okulu El kitabı içerik olarak tasarlanmış diğer el kitapları ve revize edilen bazı süreçlerin onaylanmasını takiben düzenlenip Mayıs 2018 başında basıma hazır hale getirilecektir.

Çalışma Takvimi

Mart 2018 Nisan 2018 Mayıs 2018 Haziran 2018
26 Mart 2018-Pearson osfisinde kanıt dosyaları Çalışma toplantısı- M.N. M.C. Revizyon Kanıt dosyaları;
STS El kitabı;
Instructor El Kitabı;
Manual;
Proof Kanıt dosyaları;
STS El kitabı;
Instructor El Kitabı;
Manual;
 
Bağımsız uluslararası akreditasyon denetimi (tarih tespit edilecek. İlerlemeye bağlı olarak öne alınabilir).

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.