İngilizce Muafiyet Sınavı

Medipol_universite_logo-zeminsiz1

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
İNGİLİZCE DİL EĞİTİMİ VE İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI

Öğretim Dili ve Yeterlilik Sınavı: 

İstanbul Medipol Üniversitesi’nin genelinde eğitim dili Türkçedir. Ancak, üniversite bünyesinde %30 ve %100 ingilizce eğitim veren bölümlerde eğitim görmek isteyen adaylar, İstanbul Medipol Üniversitesi Dil Okulunun uyguladığı İngilizce Muafiyet sınavına girmek ve başarılı olmak ile sorumludurlar.

İngilizce Dil Yeterlilik Sınavı ( Proficiency):

İngilizce Muafiyet sınavı birbirini takip eden günlerde gerçekleştirilen, ilki 80 soruluk çoktan seçmeli ve yazma bölümünden oluşan ikincisi bu sınavın sonucuna bağlı olarak gerçekleştirilen ve konuşma sınavı olarak uygulanan sınavlardır. Yazılı Sınav aynı zamanda seviye tespit sınavı niteliğinde olup, öğrencilerin muaf olmama durumunda, İngilizce hazırlık eğitimlerine başlayacakları seviyenin belirlenmesini sağlar. İlk sınavın içeriği aşağıda yer alan tablodaki gibidir.

ÖLÇÜLEN BECERİ SORU TİPLERİ SORU SAYISI PUAN
DİNLEME & ANLAMA 1. DİNLERKEN CEVAPLAMA
2. NOT ALMA
20 SORU 20
OKUMA –  OKUDUĞUNU ANLAMA
–  OKUDUĞUNU YORUMLAMA
–  ANA FİKİR BULMA
–  ÇIKARIMDA BULUNMA
–  KELİMEYİ TAHMİN ETME
24 SORU 24
DİL KULLANIMI –   DİL BİLGİSİ 20 SORU 20
KELİME BİLGİSİ –  GENEL VE AKADEMİK KELİME BİLGİSİ 16 SORU 16
YAZMA

SPEAKING

–  KOMPOZİSYON 1

3 Bölüm

20

Yazılı sınavdan 75 ve üstü alan öğrenciler CEFR kriterlerine göre B2 seviyesi kabul edilir ve “Speaking” (konuşma) sınavına gerek kalmaksızın İngilizce Hazırlık Programından muaf olabilirler.

Konuşma Sınavı:
Yazılı sınavdan altmış (60) puan ile yetmiş dört (74) puan arası alan öğrenciler bölümündeki İngilizce dersleri takip edip edemeyeceklerine kanaat getirmek amacıyla Konuşma Sınavına girmeye hak kazanırlar. Genel konuşma becerisi ve belli konularda sorulara cevap verebilme, bir fikri beyan etme ve örneklerle savunabilme becerileri ölçülür. Bu sınavdan 75 ve üzeri alan öğrenciler İngilizce Hazırlık Programından muaf olurlar.
Başarısız olan öğrenciler yazılı sınavlarda aldıkları sonuçlara göre İngilizce hazırlık programında seviyelerine uygun bir sınıfa yerleştirilir.

Örnek sınav dosyaları için tıklayınız: Proficiency Exam

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.