Yurtdışında Eğitim Olanakları

Medipol Üniversitesi Dil Okulu Yurtdışı Birimi “Yurtdışında Eğitim Olanaklari ” üzerine online bir konferans düzenleyecektir. Konferans bu haftasonu( 20 Kasim) Cumartesi günü saat 20.30’da, Teams üzerinden olacaktır. Medipol Dil okulundaki  Yurtdışı programlari hakkında, bilgi almak isteyen öğrencilerimizin konferansa katılması tavsiye edilir. İletişim : Erasmus+& Protokoller Birim Danışmanı Zuhal Aydın , E-mail: [email protected]

Teams linki: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab14519055a52424681a559910ffef98f%40thread.tacv2/1637171289206?context=%7b%22Tid%22%3a%22afb14aed-4a54-433f-9753-519aa64a3e48%22%2c%22Oid%22%3a%22f2a9856f-1bc6-4395-a62f-aa9fcf5ba4fa%22%7d

Print Friendly, PDF & Email

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir