YAZ KURSU FİNAL SINAVI DUYURUSU

Yaz Okulu Final sınavının bütün aşamaları 20 Ağustos 2021’de saat 10:00’da Microsoft Teams üzerinden Microsoft Forms üzerinden yapılacaktır. Bütün oturumlar Microsoft Teams üzerindeki ekiplerde gerçekleştirilecektir. Öğrencilerin sınavdan önce medipol uzantılı e-posta adreslerinin aktif olduğundan ve bu adreslere giriş yapmış olduklarından emin olmaları gerekmektedir. Sınav ÜÇ seans halinde yapılacak BEŞ bölümden oluşur. 1. Oturum: Dinleme (10:00-10:30) 2. Oturum: Okuma, Sözcük Bilgisi & Dil Bilgisi  (11:00-12:00) 3. Oturum: Yazma (12:20-13:40) 1. OTURUM: DİNLEME (20 Puan) 2 Dinleme Parçası (4 çoktan seçmeli & 6 açık uçlu soru) Dinleme parçalarıyla ilgili 10 soru (her biri 2 puan, toplam 20 puan) 1. OTURUM: OKUMA & SÖZCÜK BİLGİSİ & DİL BİLGİSİ (40 Puan) Okuma (20 Puan) 2 Okuma Metni Verilen metinlerle ilgili 10 soru (her biri 2 puan, toplam 20 puan) Öğrencilere 2 okuma metni ve her bir metin için 5 okuduğunu anlama sorusu sorulur. Sözcük Bilgisi (10 puan) 2 bölüm halinde 10 soru; her bölümde 5 soru vardır. (her biri 1 puan, toplam 10 puan) Öğrenciler kutucukta verilen sözcüklerle bağımsız cümleleri tamamlar. Dil Bilgisi (10 puan) 2 bölüm halinde 10 soru; her bölümde 5 soru vardır. (her biri 1 puan, toplam 10 puan) Öğrenciler kutucukta verilen sözcüklerle bağımsız cümleleri tamamlar. 3. OTURUM: YAZMA (40 Puan) 1 Kompozisyon Yazma (40 puan) Öğrencilere 3 konu verilir. Bu konulardan birini seçip organize bir opinion, compare-contrast VEYA cause-effect kompozisyonu yazarlar.
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *