Akreditasyon

Akreditasyon ve Kalite Yönetimi Ofisi

Akreditasyon ofisi, Uluslararası akreditasyon süreçlerinin yönetimi; Dil okulu bünyesinde İngilizce dil öğretimini de kapsayan tüm eğitim, kurum içi mesleki eğitim ve ölçme değerlendirme metot ve uygulamalarının standardizasyonu ve sürdürülmesi amacıyla 2017 yılında kurulmuştur. Birim yöneticisi, mükemmellik arayışı ile, Dil okulunun tüm üyeleriyle programların uluslararası akreditasyonu ve eğitim kalitesini artırmak üzere aksiyon planlamaları yapmakta ve çok fonksiyonlu çalışmalar yürütmektedir.

Ofisin temel görevleri arasında, Uluslararası akreditasyon süreçlerini yürütmenin yanında, program geliştirme, öğrenme ve öğretim uygulama ve öğrenme çıktılarının değerlendirme politikalarının belirlenmesine yönelik yol haritalarının oluşturulması bulunmaktadır.

Ofis aynı zamanda, Uluslararası toplam kalite kriterleri kapsamında fiziksel kapasite ve ihtiyaçları, sağlık ve güvenlik eğitimlerini, tahliye tatbikatlarını ve acil durum önlemlerini gözlemekte ve gerekli departmanlara tavsiyelerde bulunmaktadır.

Birim yöneticisi akreditasyon çalışmalarını gönüllü öğretim elemanları ile yürütmektedir. Ancak, düzenli gözlem (kurum içi kalite gözlemi), kayıt tutma, süreçlerin revizyonu ya da diğer dokümantasyon görevleri için gerekli hallerde Dil okulu Direktörü tarafından beceri ve tecrübelerine uygun olarak personel görevlendirilir.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed