İngilizce Muafiyet Sınavı

Medipol_universite_logo-zeminsiz1

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
İNGİLİZCE DİL EĞİTİMİ VE İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI
Öğretim Dili ve Yeterlilik Sınavı: 
İstanbul Medipol Üniversitesi’nin genelinde eğitim dili Türkçedir. Ancak Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği , Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümleri ,Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği,Endüstri, Mühendisliği,Psikoloji,Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler,Ekonomi ve Finans Bölümü,İşletme,Uluslararası Ticaret ve Finasman Bölümü ve Uluslararası Tıp Fakültesi’nin eğitim dili (%100) İngilizce’dir. Ayrıca Tıp Fakültesi , Diş Hekimliği Fakültesi,Hukuk Fakültesin’ de bazı bölüm dersleri İngilizce okutulduğu için bu bölümlerde (%30 ve %100) zorunlu İngilizce hazırlık eğitimi vardır. Üniversitede bu bölümlere kabul edilen veya başka üniversitelerden yatay geçiş hakkı kazanan ve geldikleri üniversitelerde hazırlık okumamış öğrenciler İngilizce yeterliklerini kanıtlamak için Üniversitenin Hazırlık Programı tarafından hazırlanan İstanbul Medipol Üniversitesi Dil Yeterlilik Sınavı’na ( Proficiency Exam ) girmek zorundadır.
İstanbul Medipol Üniversitesi Dil Yeterlilik Sınavı (Proficiency Exam) Nedir? Ne zaman yapılacak? İçeriği Nedir? 
İstanbul Medipol Üniversitesi Yeterlilik Sınavı 3 aşamadan oluşmaktadır.

1. Aşama Sınavı (Seviye Tespit Sınavı)
Bu sınavdan 70 puan ve üzeri alan öğrenciler 2. Aşama yazılı sınava girmeye hak kazanırlar. Diğer öğrenciler alacakları puana göre Hazırlık Programı’nda uygun bir sınıfa yerleştirilirler. Sınav çoktan seçmeli olup 20 okuma, 30 dilbilgisi sorusundan oluşur.

2. Aşama Sınavı ( Yazılı Sınav)
Yazılı sınav 80 adet çoktan seçmeli sorudan oluşur. Yazma bölümünde öğrencilere 3 tane konu verilir ve öğrenciler bu konulardan birisi hakkında 200-250 kelimelik 1 kompozisyon yazarlar.

ÖLÇÜLEN BECERİ

SORU TİPLERİ

SORU SAYISI

PUAN

DİNLEME & ANLAMA

1. DİNLERKEN CEVAPLAMA
2. NOT ALMA

20 SORU

20

OKUMA

–  OKUDUĞUNU ANLAMA
–  OKUDUĞUNU YORUMLAMA
–  ANA FİKİR BULMA
–  ÇIKARIMDA BULUNMA
–  KELİMEYİ TAHMİN ETME

24 SORU

24

DİL KULLANIMI

–   DİL BİLGİSİ

20 SORU

20

KELİME BİLGİSİ

–  GENEL VE AKADEMİK KELİME BİLGİSİ

16 SORU

16

YAZMA

SPEAKING

–  KOMPOZİSYON

 

1

3 Bölüm

20

 

Yazılı sınavdan 75 ve üstü alan öğrenciler “Speaking” ( konuşma ) sınavına gerek kalmaksızın İngilizce Hazırlık Programından muaf olabilirler.

Yazılı sınavdan altmış (60) puan ile yetmiş dört (74) puan arası alan öğrenciler bölümündeki İngilizce dersleri takip edip edemeyeceklerine kanaat getirmek amacıyla 3. Aşama Sınavına (Konuşma Sınavı ) girmeye hak kazanırlar.

3. Aşama Sınavı ( Konuşma Sınavı)
Genel konuşma becerisi ve belli konularda sorulara cevap verebilme, bir fikri beyan etme ve örneklerle savunabilme becerileri ölçülür. Bu sınavdan 75 ve üzeri alan öğrenciler İngilizce Hazırlık Programından muaf olurlar.
Başarısız olan öğrenciler yazılı sınavlarda aldıkları sonuçlara göre İngilizce hazırlık programında seviyelerine uygun bir sınıfa yerleştirilir.

 

 

Örnek sınav dosyaları için: Proficiency Exam Örneği

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed